Lekker Leven Buiten

Lekker Leven Buiten laat kwetsbare mensen volop meedoen in de maatschappij, waardoor zij zich gezonder en gelukkiger voelen. Met minder steun van de overheid. Wij doen dit door het versterken van de zelfredzaamheid, het activeren en versterken van sociale netwerken, het smeden van lokale communities en het ontwikkelen van ‘habitats’. Dat wil zeggen inspirerende leef-, werk- en woonomgevingen. Primair wordt er gewerkt aan de werknemersvaardigheden van de deelnemers. Sociale activering door middel van een zinvolle dagbesteding.

Groenprojecten

Waar doen we dit?

 • Lekker Leven Buiten, locatie De Kopermolen
 • Lekker Leven Buiten, locatie De Poel

Wat doen we?

Groenonderhoud
De werkzaamheden vinden plaats op de genoemde twee locaties waar, onder begeleiding, eenvoudige onderhoudswerkzaamheden aan het landschap worden verricht. De mate van begeleiding en de te verrichten werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de competenties van de deelnemers.

Landgoed groenonderhoud
Onder begeleiding van ervaren leermeesters wordt op de locatie De Kopermolen een landgoed onderhouden.

Voor wie?

 • Wajong-gerechtigden
 • Voortijdig schoolverlaters
 • Uitvallers arbeidsmarkt
 • Jongeren met een gedragsbeïnvloedende maatregel
 • Verslaafden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan jongeren met een gameverslaving.

Onze verwijzers zijn:

 • UWV
 • Gemeenten
 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • Particulieren
 • Reguliere (zorg)organisaties

Hoe gaan we te werk?
Deelnemers worden 1 op 1 of in kleine groepjes begeleid door vaste aanspreekpunten. Door het uitvoeren van fysieke activiteiten met een arbeidsmatig karakter, leren deelnemers hun eigen mogelijkheden en beperkingen kennen. Deelnemers worden gestimuleerd tot arbeidsmatige handelingen door een beloningssysteem waarin samen met de deelnemer gekeken wordt naar het totaal en kwaliteit aan gewerkte uren. Tijdens de activiteiten zullen de volgende thema’s steeds worden benadrukt:

 • Zelfkennis, zelfbeheersing en zelfvertrouwen
 • Beter contact maken met de ander
 • Eigen grenzen leren kennen en aangeven
 • Bewust omgaan met lichaamstaal
 • Groepsdruk
 • Ontdekken en ontwikkelen van je eigen kwaliteiten
 • Op weg naar re-integratie maatschappelijk perspectief

Informatie:
Peter Schmidt:   info@buitenplaatsdepoel.nl


 

Buitengewoon Creatief

Een omgeving waar iedereen, jongeren, jong volwassenen en ouderen, kan leren om je eigen kleding te maken, home decoraties of je kleding pimpen. Wij geven naailessen en gerichte workshops. Werken en bezig zijn in een kleine groep met veel persoonlijke aandacht. Met en van elkaar leren staat bij ons centraal.

Wat bieden we?
Naai & ontwerpdagen: op dinsdag en donderdag.
Je bent de hele dag welkom, maar ook alleen een ochtend of middag.
Wij werken in kleine groepen van maximaal  5 mensen.
Je krijgt de hulp die nodig is bij het maken van iets nieuws of het herstellen van kleding.
U mag zelf u naai machine mee brengen maar wij hebben voldoende machines in ons atelier.

Wij zorgen tussendoor voor koffie en als je de hele dag komt dan kun je met ons mee lunchen.

Waar is het?
Ons atelier is gevestigd op 'Buitenplaats de Poel'.

Voor wie?

 • Wajong-gerechtigden
 • Voortijdig schoolverlaters
 • Uitvallers arbeidsmarkt
 • Jongeren met een gedragsbeïnvloedende maatregel
 • Verslaafden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan jongeren met een gameverslaving.

Werkwijze
Deelnemers worden 1 op 1 of in kleine groepjes begeleid door vaste personen. Door het uitvoeren van fysieke activiteiten met een arbeidsmatig karakter, leren deelnemers hun eigen mogelijkheden en beperkingen kennen.

Deelnemers worden gesitumuleerd tot arbeidsmatige handelingen door een beloningssysteem waarin samen met de deelnemer gekeken wordt naar het totaal aan gewerkte uren.

 • Tijdens de activiteiten zullen de volgende thema’s steeds worden benadrukt.
 • Zelfkennis, zelfbeheersing en zelfvetrouwen
 • Beter contact maken met de ander
 • Eigen grenzen leren kennen en aangeven
 • Bewust omgaan met lichaamstaal
 • Hoe om te gaan met groepsdruk
 • Ontdekken en ontwikkelen van je eigen  kwaliteiten
 • Op weg naar re-integratie maatschappelijk perspectief

Informatie
Zie onze website www.buitengewooncreatief.nl of neem contact op met Anja en/of Marja van de Schepop via  info@buitengewooncreatief.nl


 

Culinair Buiten

-- nog nader in te vullen --

Top