Lekker Werken en Leven Professioneel

Leiding geven op de bok van je bedrijf 'aangespannen rijden met paarden'

Doel
Beter managen door middel van aangespannen rijden met paarden. Deze bijzondere manier van leren door het in toom houden en besturen van deze natuurlijke krachtbronnen, vereist echte leiderschapsvaardigheden.

Omschrijving
Spelenderwijs wordt geleerd om door middel van aangespannen te rijden met paarden zich met name te concentreren op leiderschap, omgaan met weerstand bij veranderingen, eigen grenzen leren kennen, gebruik te maken van de creativiteit en het ontdekken van de effectiviteit hiervan. Het effect van deze aanpak op het eigen handelen en op het team is verbluffend.

Werkwijze
Afhankelijk van de leerdoelstelling wordt een programma op maat gemaakt. Centraal staat het span; paarden waar leiding aan moet worden gegeven. Om dit verantwoord te kunnen doen, wordt men begeleid in het:

  • leren droog oefenen van leidsels
  • leren communiceren met paarden
  • gereed maken van de aanspanningen

Daarna wordt er op weg gegaan met wedstrijdmennen voor een lange rit over de Veluwe. Bij thuiskomst wordt er een vaardigheidsparcours afgelegd, waarbij het geleerde direct in de praktijk kan worden gebracht. Het geleerde wordt daarna geëvalueerd.

Doelgroep
Groep van managers en managementteams van bedrijven en organisaties.

Tijdsduur
De tijdsduur is afhankelijk van de vraag. Er zijn verschillende mogelijkheden: teambuilding: één dag het opbouwen van teamambitie in relatie met verandermanagement: twee dagen

Trainers
Theo van de Schepop
Leo verhagen

Plaats
'Buitenplaats de Poel'

Kosten
Prijsopgave op aanvraag info@buitenplaatsdepoel.nl

Energie, passie en plezier in het werk 'Persoonlijk leiderschap'

Doel
Deze workshop/training richt zich erop om binnen een werkomgeving een situatie te creëren, waar iedere dag met energie, passie en met een positieve houding mensen betrokken zijn bij hun werk, bij de collega's en het klantsysteem.

Omschrijving
De aanpak van de workshop/training laat u op een slimme, niet-conventionele en interessante manier kennis maken met het creëren van teamambitie, waarbij met gezond verstand wordt gehandeld. Dit zal enerzijds leiden tot het boeien en binden van mensen binnen een team, anderzijds wordt er een situatie gecreëerd waarbij de klanten op een dusdanige manier bij het werk worden betrokken dat er goodwill wordt gekweekt.

Werkwijze
Afhankelijk van de vraagstelling kan gekozen worden voor een workshop van één dag tot enkele dagen. In situaties waarbij er een teamprofiel en -ambitie moet worden gecreëerd is de werkvorm afhankelijk van de begin-/vertreksituatie van het team.

Doelgroep
Managers van bedrijven, waarbij de inhoud van het werk wordt bepaald door een grote mate van routine. Teams die geconfronteerd worden met de situatie, waarbij de afdeling wordt gekenmerkt als probleemafdeling en een sterke interne gerichtheid met niet direct zichtbaar klantcontact.

Tijdsduur
Een workshop van één dag tot enkele dagen, afhankelijk van de vraagstelling.

Begeleiders
Theo van de Schepop
Leo Verhagen
Henry Berends

Plaats
In overleg wordt gekeken wat de meest geschikte locatie is.

Gaandeweg op stap; coaching in een natuurlijke omgeving

Doel
Uitgangspunt van dit coachingstraject is dat u dicht bij u zelf blijft. U krijgt oplossingen aangereikt, waar u in de praktijk van alledag direct mee aan de slag kunt.

Omschrijving
Er wordt veel van ons gevraagd. De afgelopen tijd is iedereen gewend geraakt aan voorspoed en succes en de prestaties die geleverd moeten worden zijn groot. Enerzijds kan dit leiden tot stress, overspannenheid of zelfs burn-out. Anderzijds vraagt het veel creativiteit om te blijven winnen. Vanuit beide invalshoeken krijgt u oplossingen aangereikt waar u in de praktijk van alledag direct mee aan de slag kunt.

Werkwijze
U gaat samen met uw coach wandelen over de Veluwe of langs het strand. Deze manier van coaching brengt u tot rust en dwingt u om alles te vergeten, wat er even niet toe doet. Daarnaast krijgt u werkmethodes aangereikt die u in uw verdere loopbaan direct kunt toepassen. Doorgaans blijkt dat, net zoals in de omgeving waarin u wandelt, de oplossingen natuurlijk, verfrissend en doelmatig zijn.

Doelgroep
Iedereen die behoefte heeft aan persoonlijke coaching.

Tijdsduur
Ongeveer vier uur per coachingssessie.

Begeleiders
Theo van de Schepop
Sjon van de Schepop
Loekie Jahn
Henry Berends

Plaats
Het vertrekpunt van de tocht is in overleg nader te bepalen.

Kosten
Het oriënterend (eerste) gesprek is kosteloos. Bij het sluiten van het contract geldt een uurtarief. Verder prijsopgave op aanvraag.

De levenscoach

Doel
Het doel van deze begeleidingsvorm is professionals te ondersteunen, te adviseren en te motiveren om de persoonlijke vragen die zij zichzelf stellen constructief aan te pakken.

Omschrijving
De kennis- en informatiemaatschappij leert ons kennis en informatie verwerven, verwerken en productief te maken. Om dit proces goed te kunnen volbrengen werken we veel samen. Een goede samenwerking is te herkennen door de synergie tussen de leden die zich authentiek gedragen. In het productief maken van kennis schuilt het gevaar van de honger naar succes. Deze 'honger' bevat de fuik die het individu kan uithollen. Deze uitholling is te herkennen aan het ontbreken van aandacht voor persoonlijke noden en behoeften. Er ontstaan vragen of problemen worden ervaren die het persoonlijk welbevinden ernstig kunnen belemmeren. Deze vragen en problemen kunnen zowel op fysiek, mentaal als emotioneel gebied een zware band om dit welbevinden trekken. In het traject wordt een begeleiding op maat ontworpen om het uithollen tot stilstand te brengen en vervolgens te elimineren, om uiteindelijk het persoonlijk welbevinden te herstellen.

Werkwijze
De werkwijze tijdens dit traject kenmerkt zich door persoons- en vraaggericht te werk te gaan. De mens achter de professional staat met zijn of haar vragen en/of problemen die hij of zij ervaart centraal. De benaderingswijze kenmerkt zich door een holistische aanpak waarbij een optimale helende samenhang gezocht wordt tussen het fysieke, het mentale en emotionele spanningsveld. De werkwijze is er op gericht om de essentie van de vragen en de problemen te begrijpen vanuit helende krachten die de deelnemer bezit. Het traject kent een aantal fases. Deze fases kenmerken zich door de kern-begrippen kennismaken, zelfonderzoek, keuzebepaling en operationeel maken van keuzebepaling.

Doelgroep
Iedere professional met het vermogen te reflecteren op zijn eigen handelen.

Tijdsduur
De duur van de workshop is afhankelijk van de vraagstelling.

Begeleider
Theo van de Schepop
Sjon van de Schepop
Henry Berends
Loekie Jahn

Plaats
Een locatie die de antwoorden tot uitdrukking kan laten komen.

Kosten
Prijsopgave op aanvraag.

Psycho-educatie

Doel
De deelnemer bevat kennis over de psychische stoornis, weet welke invloed deze heeft op zijn leven en kan met de kansen en belemmeringen voortkomend uit de diagnose omgaan.

Omschrijving
Tijdens de psycho-educatie wordt aandacht besteed aan de betekenis van de diagnose. Samen met de deelnemer wordt een analyse gemaakt van het effect van deze diagnose op zijn leven. Hierbij worden de kansen en belemmeringen in kaart gebracht. Vervolgens wordt er gekeken welke kansen er positief benut kunnen worden en welke middelen of methodes ingezet kunnen worden tijdens situaties waarin de leerling belemmeringen ervaart voortkomend uit de diagnose.

Werkwijze
Individueel maattraject, waarin de eerder opgedane kennis het startpunt van het traject is. Wanneer de deelnemer meer inzicht in bovengenoemde heeft verkregen, zou ervoor gekozen kunnen worden om in groepsverband ervaringen uit te wisselen.

Doelgroep
Primair onderwijs, voorgezet onderwijs, MBO, HBO, volwassenen.

Kosten
Prijsopgave op aanvraag.

CRBKO certificering

Buitenplaats De Poel is CRBKO gecertificeerd

Top