Contact

De Poel 1
7345 EA Wenum Wiesel                                            
email: info@buitenplaatsdepoel.nl
klik hier voor de routebeschrijving

Coach teambegeleiders:
Sjon van de Schepop : 06 21 71 56 26 [intake]
Theo van de Schepop : 06 46 88 77 54 [organisatie]
Henry Berends : 06 29 34 91 88 [intake]

Coach begeleiders:
Robert van de Schepop : 06 23 18 29 18
Peter Schmidt : 06 12 19 30 26

ISO 9001 Certificaat

 

Vertrouwenspersoon:

Patricia Harmsen : 06 83 67 00 98

 

Heeft u een klacht of bent u ontevreden?

Het team van Buitenplaats de Poel probeert haar werk zo goed mogelijk te verrichten. Heeft u een klacht of bent u ontevreden? Bespreek dit met de directe zorgverlener. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u gebruik maken van de Klachtenregeling Buitenplaats de Poel. Als team Buitenplaats de Poel hebben we de klachtenregeling en bemiddeling onder gebracht bij de onafhankelijke klachten bemiddel van het Adviespunt Zorgbelang.

Belangrijke contactgegevens:

Het postadres van de klachtencommissie is:

Onafhankelijke Klachtencommissie

p/a Zorgbelang Gelderland/Utrecht

Postbus 5310

6802 EH Arnhem

Klachtenbemiddelaar Adviespunt Zorgbelang:

telefoon: 026-202 06 25 e-mail: adviespunt@zorgbelanggelderland.nl

Onze huisregels

Notitie gegevensbewerking

Jaarverslag 2018

'Buitenplaats de Poel' is onderdeel van :

Samenwerkingsverbanden

'Buitenplaats de Poel' heeft een relatie of werkt samen met:

Baltus Bloembollen is sponsor van de Pluktuin:

Stichting Buitenplaats de Poel

'Wie geluk heeft, geeft het door.'
Dit oude Tibetaanse spreekwoord zou voor u van betekenis kunnen zijn als u ons werk aanvullend steunt.

Over ons
De 'Stichting Buitenplaats de Poel' ondersteunt het werken met kwetsbare kinderen en jongeren op de 'Buitenplaats de Poel'. Met uw steun maakt u het mogelijk om deze groep kinderen en jongeren, die wij begeleiden vanuit de reguliere beschikbare middelen, een extra dimensie te geven. Uw geld zal worden ingezet voor vakanties, scholing en extra activiteiten.

Help mee
Helpen als particulier en helpen als bedrijf. Help mee om activiteiten mogelijk te maken voor mensen in uw eigen omgeving. We kunnen onze inspanningen echter alleen voortzetten met uw steun. U kunt de 'Stichting Buitenplaats de Poel’ verschillende manieren steunen. Wat is uw manier?

Geld doneren eenmalig
Door een eenmalige financiële bijdrage op ons bankrekening nummer. Ook met klein bedragen zijn wij blij. Maakt u ons werk meer tot een succes?

Sponsor worden
Door een jaarlijkse bijdrage te leveren maakt u het mogelijk om continuïteit te brengen in onze activiteiten. Graag overleggen we met u wat u van ons kunt verwachten. Neem gerust contact met ons op voor een gesprek.

Veel gestelde vragen
Wat is het rekeningnummer van de vrienden ?
Giften kunt u overmaken op ons IBAN rekeningnummer die op te vragen is bij de secretaris van de stichting, Theo van de Schepop. Te bereiken via 0646887754. Giften en sponsorgelden kunnen worden gestort onder vermelding van ‘gift’, naam en uw gegevens waar wij u kunnen bereiken.  

Kan ik ook donor worden?
U kunt ook structureel steunen. U machtigt ons om periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven. Ook kleine bedragen zijn welkom.

Waar wordt mijn geld aan besteed?
De 'Stichting Buitenplaats de Poel’ besteedt 90% van het netto budget aan activiteiten. De kosten die vanuit de 10% vergoed worden zijn: de jaarlijkse kosten bankrekening, de accountant, de Kamer van koophandel.

Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?
Als donateur kunt u een mailtje sturen naar info@buitenplaatsdepoel.nl. Een schriftelijke wijziging is ook mogelijk. Stuur uw adreswijziging naar: 'Buitenplaats de Poel', de Poel 1, 7345 EA Wenum Wiesel.

Hoe kan ik mijn machtiging stopzetten?
Neem contact op met ons telefonisch op  0646887754 of via de mail  info@buitenplaatsdepoel.nl

Waar moet ik aan denken wanneer ik de 'Stichting Buitenplaats de Poel'  in mijn testament opneem?
Via uw notaris kunt u 'Stichting Buitenplaats de Poel' opnemen in uw testament. In dit testament kunt u bepalen hoe u ons wilt steunen. U kunt denken aan een erfdeel of een legaat (bijvoorbeeld een bepaald bedrag, onroerend goed, een schilderij).

Hoe weet ik zeker dat mijn geld juist besteed wordt ?
Iedereen die een bijdrage levert krijgt jaarlijks een verantwoording van de middelen toegezonden.

Overige informatie:
Inschrijving Kamer van Koophandel
De 'Stichting Buitenplaats de Poel' is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70314985 en het RSIN is 858255650.
Klik hier voor de inschrijving.

Stichtingsakte
Klik hier voor de stichtingsakte.

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan van de stichting.
Bij het beleidsplan zijn 2 bijlagen gevoegd. Het gaat om de oprichtingsakte die u hierboven onder 'stichtingsakte' kunt vinden. Ook wordt verwezen naar het Project de Pluktuin. Meer informatie over de Pluktuin vindt u hier.

Inkomsten en verantwoording
De inkomsten vanuit schenkingen en sponsoring gaan voor 90% naar het goede doel. De kosten die vanuit de 10% vergoed worden zijn: de jaarlijkse kosten bankrekening, de accountant, de Kamer van koophandel. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. De verantwoording zal jaarlijks plaatsvinden door een jaarverslag en jaarrekening.

 

Vaste Ondersteuning

Sponsor van onze Pluktuin:

Top