Het team

Verantwoorde hulp voor jeugd

Onze organisatie en ons team realiseert zich de kwetsbaarheid van jongeren en (jong)volwassenen als mensen waar wij dagelijks mee om mogen gaan. Als team voldoen wij aan het opgestelde toetsingkader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg; ”Verantwoorde hulp voor Jeugd”. Heeft u vragen of opmerkingen over de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening neem dan contact met ons op.

Wilt u meer lezen, download het Toetsingskader Jeugdhulp.
Klik hier

Theo van de Schepop

Zelf de regie in handen nemen. Jezelf verantwoordelijk willen voelen voor je leven. Voelen wat het betekent om zelf eigenaar te zijn is voor mij een belangrijk uitgangspunt. Ik help mensen en professionals om even afstand te nemen om opnieuw je eigen talent te ontdekken en te benutten. Hierdoor creëer je iets van persoonlijke waarde. Leven en werken volgens deze manier is de wereld een beetje mooier en beter achterlaten.

Robert van de Schepop

Ik heb ervaring met het werken met jongeren die moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. Ik werk met deze jongeren zowel individueel als in groepsverband. Mijn werkstijl is coachend, activerend en ik gebruik sport als middel. Ik wil jongeren bewust maken van hun eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Ik leer hen hun eigen grenzen op te zoeken en die grenzen ook te accepteren. Met mijn levenservaring in combinatie met professionaliteit en levenslust weet ik dit te bewerkstelligen. Mijn bijdrage binnen ‘Buitenplaats de Poel’ bestaat uit het activeren, ondersteunen en begeleiden van jongeren in keuzes die zij maken. Dit is gerelateerd aan de persoonlijke vraag en/of behoefte.

Sjon van de Schepop

Mijn levensmotto is ‘Jezelf niet kwijtraken en daarbij de ander blijven ontmoeten’. Naast mijn vakinhoudelijke kennis die elke professional heeft om zijn vak goed uit te voeren, is het voor mij belangrijk dat dit met passie en plezier gebeurt. Het vasthouden van die bevlogenheid om een vak vorm te geven en jezelf kritisch en liefdevol te blijven volgen dat maakt dat er een blijvende ontwikkeling ontstaat die er voor zorgt dat er een goede voedingsbodem is voor zelfrespect. Zelfrespect bepaalt de kwaliteit van het contact met die ander. Dit gezichtspunt heeft mij in ieder geval de mogelijkheden geboden om in de verschillende levensfases, zowel op het persoonlijke als het professionele vlak, te groeien en mij zichzelf telkens te ontmoeten in mijn kracht en mijn kwetsbaarheid. Opvallend vaak heb ik gemerkt dat deze twee ogenschijnlijke tegenpolen een spiegeling zijn van dezelfde kwaliteit.

Henry Berends

Ik ben sinds begin jaren 80 van de vorige eeuw werkzaam in de zorg. Eerst op de groepen binnen een instelling voor mensen met een beperking en later als sociotherapeut binnen de TBS. Anders zijn normaliseren. Met het gezin een gezinshuis voor jonge jeugd (4-14-jarigen) runnen gaf de ‘geplaatste kinderen’ de mogelijkheid zo ‘normaal’ mogelijk op te groeien. Het werken bij de Jeugdreclassering en de Reclassering Nederland hebben mijn kennis over het strafrecht en alles wat met rechtbankzaken te maken heeft vergroot. In jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep heb ik met name het coachend leidinggeven en het managen ontwikkeld, waarbij passie voor mensen en voor het resultaat centraal stond.

Peter Schmidt

​Voor mij begint ontwikkeling met zelfkennis en acceptatie. Wat kan ik wel is een hele belangrijke vraag. Ik heb ervaring in het werken met jongeren met gedragsproblematiek. Dit doe ik zowel in individueel verband als in groepsverband. De activerende middelen die ik hierbij hanteer zijn scholing en werk. Net als ieder ander mens halen jongeren met moeilijk verstaanbaar gedrag heel veel plezier, status, waardering, enz… uit een passende werkplek. Het doel van mij in het werken met deze jongeren is hen voor te bereiden op een zo passend mogelijke werkplek waardoor maximale participatie mogelijk wordt gemaakt. Binnen ‘Buitenplaats de Poel’ is het naar mijn idee belangrijk dat deelnemers er mogen zijn en dat er blijvende verbindingen tot stand worden gebracht tussen deelnemers en werkgevers of deelnemers en de 'nieuwe' mantelzorgers. De activiteiten die ik begeleid bestaan voornamelijk uit het onderhouden van de groen ruimte en het individueel begeleiden van jongeren richting een sportclub.

Tim van 't Erve

Ik vind dat de cliënt de regie moet krijgen over zijn of haar eigen leven, dit alles binnen gepaste kaders. Door de cliënt eigen keuzes te laten maken en bewust te laten worden van zijn mogelijkheden, begint zijn ontwikkeling en zelfontplooiing. Elk individu heeft zijn eigen kader van ontwikkeling en is verschillend van een ander. De cliënt gaat vanaf nu zijn eigen keuzes maken en regie nemen over zijn eigen leven. Tijdens de keuzes die de cliënt maakt is mijn werkstijl motiverend, ondersteunend en gericht op de ontwikkeling van de cliënt. Het uiteindelijke doel is om de cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de huidige maatschappij.

Jeanette Sarink

Ik vind "Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd." Dit is ook wat ik de uitdraging vind in mijn werk. Je kunt door middel van plezier hebben en maken veel bereiken met de kinderen. Ook dingen die je minder goed kunt, kunnen de moeite waard zijn en/of worden. Vanuit mijn werkervaring is het werken met jongeren die moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen een uitdaging die mij blijft boeien. Mijn werkstijl wordt gekenmerkt door samen plezier te maken, samen nieuwe uitdagingen aan te gaan, coachend en activerend.

Gerard Janssen

Vanuit mijn levenservaring vind ik het belangrijk in de ondersteuning van jongeren en jongvolwassenen dat ze de ruimte krijgen om te ontdekken wat zijn of haar kwaliteiten zijn. Hoe? Door aandacht te geven aan en open te staan voor wat zij belangrijk vinden en waar zij plezier uithalen. En door zichzelf uit te dagen, door eigen grenzen te verleggen en zo ontdekken wat bij de persoon past.

Maik Weultjes

Mijn naam is Maik Weultjes. Ik heb ervaring in het werken met jongeren/ouderen met een gedragsproblematiek. Dit doe ik zowel individueel als in groepsverband. Ik werk vanuit mijn eigen levenservaring waarbij humor, ondersteunen/motiveren en zelfontwikkeling/zelfontplooiing essentiële onderwerpen zijn die terug te vinden zijn in mijn begeleidingsstijl. Ik sta naast de deelnemer ik begrijp zijn leefwereld. Dat is mijn vertrekpunt. Hierdoor behaal veel resultaat en voor de deelnemer levert dit veel positieve ervaringen op. Samen dingen ondernemen en verkennen waarbij ik het belangrijk vind te kijken naar wat een deelnemer kan. Hoe hij/zij zijn grenzen stelt en verlegt zodat er een veilig leef-, werk- en ontwikkelklimaat ontstaat.

Marieke Boer

Vanuit mijn eigen levenservaring heb ik geleerd hoe belangrijk het is om jezelf te leren kennen, maar ook hoe belangrijk het is om uit je hoofd, gedachten te gaan. Hoe langer je in je hoofd blijft malen, hoe groter iets wordt, en hoe moeilijker het is om er uit te komen. Door creativiteit en positiviteit in te zetten creeër ik ruimte en help ik de deelnemer stapje voor stapje om dichter bij zichzelf te komen. Zo kan de deelnemer zichzelf beter leren kennen, talenten en kwaliteiten ontdekken en daardoor meer in zijn/haar eigen kracht komen te staan. Ik heb een passend gedicht hierbij:

Jij bent jij
jij met je eigen kwaliteit
jij met je eigen eigenaardigheid
Jij met je eigen talent
Jij bent mooi en goed zoals je bent

Nathasja Schadron

Sinds 2007 werk ik met mensen en heb hierin mijn passie gevonden. De vraag “wat heeft de persoon op dit moment nodig?” is voor mij een uitgangspunt in het contact met de ander. Mensen te mogen ondersteunen op hun pad geeft mij een rijk gevoel. Hierbij maak ik gebruik maak van opgedane kennis, (levens)-ervaring en mijn hart voor de ander.

Sandra Knol

Ik ben als orthopedagoog betrokken bij Buitenplaats de Poel. Als orthopedagoog heb ik een adviserende en ondersteunende rol. In mijn werk vind ik het belangrijk om het kind centraal stellen. Wat wil een kind, wat vindt een kind leuk om te doen en wat zijn sterke kanten van een kind? Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Een kind neemt zijn systeem en zijn omgeving mee. Als orthopedagoog kan ik vanaf een afstand een probleem of moeilijke situatie vanuit verschillende invalshoeken benaderen. In deze zoektocht is naar mijn mening de samenwerking met de jongere/het kind, zijn systeem en de begeleiders van Buitenplaats de Poel essentieel.

Top