Maatregelen tegen Coronavirus bijgesteld

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. Op 14 december zijn er nieuwe aanvullende maatregelen afgekondigd. Onze activiteiten mogen gewoon doorgaan. Met onze teams hebben we gekeken naar de Covid19 aanpak bij ons op de locaties. We willen jullie als deelnemer en bezoeker vragen, omwille van de kwetsbaarheid van de deelnemers, de hieronder genoemde maatregelen te bestuderen en ze toe te passen bij het bezoek van één van onze locaties:

 • Houd afstand van elkaar. Het motto is: vermijdt de drukte;
 • Het Buitenhuis tussen 09.30 en 16.00 uur uitsluitend te gebruiken voor de deelnemers ouderenzorg;
 • Het toilet van het Buitenhuis tussen 09.30 en 16.00 uur alleen in gebruik voor de bezoekers van de ouderenzorg;
 • Het toilet beneden in het woonhuis is te gebruiken voor overige deelnemers;
 • Deelnemers en bezoekers wordt voor aanvang / start gevraagd of zij klachten hebben. Bij klachten geven we geen ondersteuning. Er vindt afstemming plaats met jongere, ouders of vertegenwoordiger;
 • Ruimtes worden maximaal geventileerd. Toilet, deurklinken worden extra gedesinfecteerd door de begeleiders die gebruik maken van de ruimtes; 
 • Handen wassen en desinfecteren in alle gebruiksruimtes staat een desinfecterende handgel;
 • Hoesten in elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 • Bij het halen en brengen van ouderen en jonge deelnemers worden gesprekken kort gehouden;
 • Besprekingen over de voortgang van de begeleidingstrajecten zullen telefonisch dan wel met beeldbellen worden gedaan;
 • Bij het dragen van mondkapjes volgen we het advies van de overheid.

Afsluitend

Samen moeten we het doen. Spreek ons aan op als je constateert als het even niet goed gaat. Het blijft lastig omdat het virus nu een maal onzichtbaar is. 

Bijvragen kunnen jullie terecht bij Theo van de Schepop telefoon 06 -646887754

 

Team Buitenplaats de Poel & Buitenplaats Klarenbeek

Corona symptomen:

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid.

 

Wat kan je zelf doen om je te beschermen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

 

Vragen? Bel of email gerust.

via Robert  van de Schepop 06 23182918 of info@buitenplaatsdepoel.nl

Top