Maatregelen tegen Coronavirus bijgesteld

Dinsdagavond 13 oktober 2020 zijn er extra maatregelen genomen door onze regering om het aantal COVID19 besmettingen te verminderen. Met onze teams hebben we gekeken naar de COVID19 aanpak bij ons op de locaties. 

We willem jullie als deelnemer en/of bezoeker vragen omwille van de kwetsbaarheid van de deelnemers de hieronder genoemde maatregelen te bestuderen en toe te passen bij het bezoek van 1 van onze locaties:

 • Houd afstand van elkaar. Het motto is, vermijd de drukte;
 • Het Buitenhuis is tussen 09.30 en 16.00 uur uitsluitend gebruik voor de deelnemers ouderenzorg;
 • Het toilet van het Buitenhuis is tussen 09.30 en 16.00 uur alleen in gebruik voor de bezoekers van de ouderenzorg;
 • Het toilet beneden in het woonhuis is te gebruiken voor overige deelnemers;
 • Deelnemers en bezoekers wordt voor aanvang /start gevraagd of zij klachten hebben. Bij klachten geven we geen ondersteuning. Er vindt afstemming plaats met jongere, ouders of vertegenwoordiger;
 • Ruimtes worden maximaal geventileerd. Toilet en deurklinken worden extra gedesinfecteerd door de begeleiders die gebruik maken van de ruimtes; 
 • Handen wassen en desinfecteren in alle gebruiksruimtes staat een desinfecterende handgel;
 • Hoesten in elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 • Bij het halen en brengen van ouderen en jonge deelnemers worden gesprekken kort gehouden;
 • Besprekingen over de voortgang van de begeleidingstrajecten zullen telefonisch dan wel met beeldbellen worden gedaan;
 • Bij het dragen van mondkapjes volgen we het advies van de overheid.

 

Afsluitend

Samen moeten we het doen. Spreek ons aan op als je constateert als het even niet goed gaat. Het blijft lastig omdat het virus nu een maal onzichtbaar is. 

 

Team Buitenplaats de Poel & Buitenplaats Klarenbeek

Corona symptomen:

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid.

 

Wat kan je zelf doen om je te beschermen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

 

Vragen? Bel of email gerust.

via Theo van de Schepop 06 46 88 77 54 of info@buitenplaatsdepoel.nl

Top