Zorg en ondersteuning

Belangrijk: lees de maatregelen tegen het Coronavirus

Zie tab Corona Nieuws

 

Welkom bij 'Buitenplaats de Poel'

'Buitenplaats de Poel' is een kleinschalig zorginitiatief dat ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen en ouderen met een ondersteuningsvraag gericht op het actief kunnen participeren in het dagelijks leven. Dat wil zeggen: wonen, werken, school en ontspanning. Bij ons staat ‘Lekker Leven’ centraal. Wij bieden onze diensten aan in een inspirerende omgeving die rust en ruimte uitstraalt nabij ‘Het Kroondomein’. Daarnaast ondersteunen we in de thuissituatie.

Onze visie op mensen

Onze aanpak is geënt op een mensvisie waarbij het uitgangspunt is dat ieder mens over talenten beschikt. Talenten die tot ontwikkeling kunnen komen op het moment dat er een ideale situatie ontstaat. Een situatie waarbij de mens door zijn omgeving wordt uitgedaagd en wordt bevestigd om zichzelf te ontdekken tot voordeel van zichzelf en de wereld om hem/haar heen.

We ondersteunen op weg naar veerkracht

Het gaat bij ons over de veerkracht om met een ingewikkelde situatie om te gaan en weer sterker te worden het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Het onderscheidend vermogen

‘Buitenplaats de Poel’ creëert een (tailormade) omgeving die inspeelt op de vraag en het talent van de deelnemer. Zij versterkt de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen, activeert en versterkt hun sociale netwerken en smeedt lokale communities waar bedrijven, scholen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties graag aan mee doen. Hierdoor creëert de habitat een sociale markt waar vraag en aanbod op verschillende wijzen bij elkaar komen en waardoor geluk ontstaat.

‘Buitenplaats de Poel’ maakt onderdeel uit van 'Habitat Lekker Leven' en werkt samen met een netwerk van lokale en regionale initiatieven.

Wij nodigen u van harte uit om ons te ontmoeten.

Team ‘Buitenplaats de Poel’

De Poel 1 - 7345 EA - Wenum Wiesel

Top