Doneren

'Wie geluk heeft, geeft het door.' Dit oude Tibetaanse spreekwoord zou voor u van betekenis kunnen zijn als u ons werk aanvullend steunt.

Stichting Buitenplaats de Poel

De 'Stichting Buitenplaats de Poel' ondersteunt het werken met kwetsbare kinderen en jongeren op de 'Buitenplaats de Poel'. Met uw steun maakt u het mogelijk om deze groep kinderen en jongeren, die wij begeleiden vanuit de reguliere beschikbare middelen, een extra dimensie te geven. Uw geld zal worden ingezet voor vakanties, scholing en extra activiteiten.

Helpen als particulier en helpen als bedrijf. Help mee om activiteiten mogelijk te maken voor mensen in uw eigen omgeving. We kunnen onze inspanningen echter alleen voortzetten met uw steun. U kunt de 'Stichting Buitenplaats de Poel’ verschillende manieren steunen. Wat is uw manier?

Vaste ondersteuning

Sponsor van onze Pluktuin

 

 

 

 

 

Geld doneren eenmalig

Door een eenmalige financiële bijdrage op ons bankrekeningnummer. Ook met klein bedragen zijn wij blij. Maakt u ons werk meer tot een succes?
 

Sponsor worden

Door een jaarlijkse bijdrage te leveren maakt u het mogelijk om continuïteit te brengen in onze activiteiten. Graag overleggen we met u wat u van ons kunt verwachten. Neem gerust contact met ons op voor een gesprek.
 

Veel gestelde vragen

> Wat is het rekeningnummer van de vrienden?
Giften kunt u overmaken op ons IBAN rekeningnummer die op te vragen is bij de secretaris van de stichting, Theo van de Schepop. Te bereiken via 06 46 88 77 54. Giften en sponsorgelden kunnen worden gestort onder vermelding van ‘gift’, naam en uw gegevens waar wij u kunnen bereiken.  

> Kan ik ook donor worden?
U kunt ook structureel steunen. U machtigt ons om periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven. Ook kleine bedragen zijn welkom.

> Waar wordt mijn geld aan besteed?
De 'Stichting Buitenplaats de Poel’ besteedt 90% van het netto budget aan activiteiten. De kosten die vanuit de 10% vergoed worden zijn: de jaarlijkse kosten bankrekening, de accountant, de Kamer van koophandel.

> Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?
Als donateur kunt u een mailtje sturen naar info@buitenplaatsdepoel.nl. Een schriftelijke wijziging is ook mogelijk. Stuur uw adreswijziging naar: 'Buitenplaats de Poel', de Poel 1, 7345 EA Wenum Wiesel.

> Hoe kan ik mijn machtiging stopzetten?
Neem contact op met ons telefonisch op  06 46 88 77 54 of via de mail  info@buitenplaatsdepoel.nl

> Waar moet ik aan denken wanneer ik de 'Stichting Buitenplaats de Poel'  in mijn testament opneem?
Via uw notaris kunt u 'Stichting Buitenplaats de Poel' opnemen in uw testament. In dit testament kunt u bepalen hoe u ons wilt steunen. U kunt denken aan een erfdeel of een legaat (bijvoorbeeld een bepaald bedrag, onroerend goed, een schilderij).

> Hoe weet ik zeker dat mijn geld juist besteed wordt?
Iedereen die een bijdrage levert krijgt jaarlijks een verantwoording van de middelen toegezonden.

Overige informatie

Inschrijving Kamer van Koophandel: De 'Stichting Buitenplaats de Poel' is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70314985 en het RSIN is 858255650.
Download hier de inschrijving KvK

Download hier de Stichtingsakte

Download hier het beleidsplan 2021-2025

Jaarverslag Stichting Buitenplaats de Poel 2018

Jaarverslag Stichting Buitenplaats de Poel 2019

Jaarverslag Stichting Buitenplaats de Poel 2020

Jaarverslag Stichting Buitenplaats de Poel 2021

Beloningsbeleid

Bestuurssamenstelling

Bij het beleidsplan zijn 2 bijlagen gevoegd. Het gaat om de oprichtingsakte die u hierboven onder 'stichtingsakte' kunt vinden. Ook wordt verwezen naar het Project de Pluktuin. Meer informatie over de Pluktuin vindt u hier.

Inkomsten en verantwoording
De inkomsten vanuit schenkingen en sponsoring gaan voor 90% naar het goede doel. De kosten die vanuit de 10% vergoed worden zijn: de jaarlijkse kosten bankrekening, de accountant, de Kamer van koophandel. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. De verantwoording zal jaarlijks plaatsvinden door een jaarverslag en jaarrekening.

Top