Team

Theo van de Schepop

Zelf de regie in handen nemen. Jezelf verantwoordelijk willen voelen voor je leven. Voelen wat het betekent om zelf eigenaar te zijn is voor mij een belangrijk uitgangspunt. Ik help mensen en professionals om even afstand te nemen om opnieuw je eigen talent te ontdekken en te benutten. Hierdoor creëer je iets van persoonlijke waarde. Leven en werken volgens deze manier is de wereld een beetje mooier en beter achterlaten.

Robert van de Schepop

Ik heb ervaring met het werken met jongeren die moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. Ik werk met deze jongeren zowel individueel als in groepsverband. Mijn werkstijl is coachend, activerend en ik gebruik sport als middel. Ik wil jongeren bewust maken van hun eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Ik leer hen hun eigen grenzen op te zoeken en die grenzen ook te accepteren. Met mijn levenservaring in combinatie met professionaliteit en levenslust weet ik dit te bewerkstelligen. Mijn bijdrage binnen ‘Buitenplaats de Poel’ bestaat uit het activeren, ondersteunen en begeleiden van jongeren in keuzes die zij maken. Dit is gerelateerd aan de persoonlijke vraag en/of behoefte.

Sjon van de Schepop

Mijn levensmotto is ‘Jezelf niet kwijtraken en daarbij de ander blijven ontmoeten’. Naast mijn vakinhoudelijke kennis die elke professional heeft om zijn vak goed uit te voeren, is het voor mij belangrijk dat dit met passie en plezier gebeurt. Het vasthouden van die bevlogenheid om een vak vorm te geven en jezelf kritisch en liefdevol te blijven volgen dat maakt dat er een blijvende ontwikkeling ontstaat die er voor zorgt dat er een goede voedingsbodem is voor zelfrespect. Zelfrespect bepaalt de kwaliteit van het contact met die ander. Dit gezichtspunt heeft mij in ieder geval de mogelijkheden geboden om in de verschillende levensfases, zowel op het persoonlijke als het professionele vlak, te groeien en mij zichzelf telkens te ontmoeten in mijn kracht en mijn kwetsbaarheid. Opvallend vaak heb ik gemerkt dat deze twee ogenschijnlijke tegenpolen een spiegeling zijn van dezelfde kwaliteit.

Tera Busser

Sinds 2017 ben ik met veel plezier werkzaam op 'Buitenplaats de Poel'. Vanuit de behoeften van een deelnemer ga ik met oprechte aandacht te werk. Dit doe ik door een-op-een begeleidingsmomenten, maar ook door activiteiten in groepsverband. Hierin vind ik betrouwbaarheid, een luisterend oor en plezier erg belangrijk. De afwisseling van verschillende hulpvragen maakt dit werk uitdagend. Ik haal voldoening uit het behalen van doelen, hoe klein ook, waarmee ik een steentje bij mag dragen aan de persoonlijke groei van een deelnemer.

Susanne Nieuwenhuis

Na een leuke en leerzame stage-periode ben ik sinds maart 2019 begonnen met werken bij 'Buitenplaats de Poel'. Door samen activiteiten te ondernemen is er ruimte om je te kunnen ontwikkelen. Ik vind het belangrijk dat de omgeving waarin je je bevindt, veiligheid biedt, zodat je als persoon de mogelijkheid hebt tot ontplooien. De natuur en dieren vind ik een mooi hulpmiddel om tijdens de begeleiding in te zetten. 

Shaquillah Kogeldans

Vanuit mijn stage ben ik als werknemer begonnen bij 'Buitenplaats de Poel'. In de begeleiding staat voor mij de verbinding met de deelnemer centraal. Ik vind het belangrijk om naast de deelnemer te staan en samen te kijken waar iemands kracht ligt. Wat is jouw kern en wie ben jij werkelijk? Mijn vertrekpunt is ‘alles mag er zijn’, waarbij de deelnemer in zijn volledigheid wordt gezien en geaccepteerd.

Elsbeth Voskamp

Ik ben Elsbeth Voskamp, 42 jaar oud sinds begin van 2018 werkzaam bij 'Buitenplaats de Poel'. Ik haal veel voldoening in mijn leven door het werken met mensen. Door mijn jarenlange ervaring in de hulpverlening kan ik de kennis en de kunde nu gebruiken bij 'Buitenplaats de Poel'. Het werken in het ‘buitenleven’, biedt kansen voor het werken aan (zelf)vertrouwen, zorgen voor ontspanning en kunnen we op zoek gaan naar mogelijkheden om je eigen krachten weer te ontdekken. Hierbij mag voor mij humor niet ontbreken. De omgeving waar 'Buitenplaats de Poel' zicht bevindt ervaar ik iedere dag weer opnieuw dat we mogen ‘leren’. Zowel wat de omgeving ons te bieden heeft, maar ook door bewust te zijn van de mensen om ons heen. 

Thomas Hamer

Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw. Om nieuwe dingen in je leven toe te laten, zul je soms eerst oude dingen los moeten laten. Verder gaan betekent niet dat je vergeet. Het betekent alleen dat je accepteert wat plaatsvond en besluit door te gaan met leven. Hier wachten we niet op een goede dag, we maken er een.

Rianne Blankestijn

Sinds februari 2019 ben ik werkzaam op de dagbesteding voor ouderen van 'Buitenplaats de Poel'. Veel ervaring heb ik opgedaan met het werken met ouderen in de 30 jaar dat ik werk in de zorg. Geregeld zag ik eenzaamheid; even praatje maken of een luisterend oor bieden helpt dan enorm. Samen met anderen, activiteiten ondernemen is iets waar veel mensen behoefte aan hebben. Mensen helpen, persoonlijke aandacht en een zinvolle dag te geven spreekt mij erg aan.

Bas van Mourik

Ik vind het belangrijk dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn op ‘Buitenplaats de Poel’. Plezier en enthousiasme is daarin erg belangrijk. Vanuit het enthousiasme wil ik naar iedere individuele deelnemer kijken wat hij/zij nodig heeft en hoe dit het beste vorm gegeven kan worden. Ik heb een achtergrond als basisschooldocent en zet de opgedane kennis zoveel  mogelijk in op de momenten dat deelnemers met schoolzaken bezig gaan op ‘Buitenplaats de Poel’.

Kevin Brookhuis

Een van mijn passies is het ondersteunen van jongeren en jongvolwassenen die momenteel niet tot hun recht komen binnen de huidige maatschappij. Voor mij is het belangrijk dat deze jongeren en jongvolwassen weer de mogelijkheid krijgen om hun eigen kwaliteiten te ontdekken te herontdekken en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Door het opnieuw ervaren en benutten van deze eigen talenten en kwaliteiten ontstaat er zelfvertrouwen. Door deze facetten te ontwikkelen ontstaat er voor de jongeren en jongvolwassenen weer een kans op regie over eigen leven. Door samen te kijken naar eigen regie en eigen verantwoordelijkheid ontstaat de mogelijkheid tot het bewust aansturen van je eigen leven. Dit is voor mij, maar ook voor veel jongeren van grote waarde. Mijn manier van werken is coachend vanuit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. Ik gebruik sport vaak als middel om tot ontwikkelen te komen. 

Mark de Hoogt

Door eigen ervaring mogen leren hoe belangrijk het is om gehoord en begrepen te worden. Elkaar helpen, in de ruimste zin van het woord. Niet oordelen maar accepteren dat wat er is. Samen je doelen opstellen en kijken naar de mogelijkheden. Zeggen wat je denkt, en doen wat je zegt, laat zien wat je voelt. Samen bouwen aan iets moois van hout of ijzer of het sleutelen aan iets dat gebroken is. Van uit mijn praktische kennis van techniek, en mijn passie om dingen te maken, kunnen we kijken waar wij een klik hebben en zo tot iets constructiefs kunnen komen. Mijn kern woorden zijn: samen, buiten, techniek, fietsen, rust en normen en waarden.

Elisa Z├╝hlsdorff

Sinds februari 2019 ben ik vol passie en enthousiasme komen werken op 'Buitenplaats de Poel'. Door op zoek te gaan naar de verbinding ontdek je samen waar de mogelijkheden en krachten liggen. Door aan te sluiten kun je samen op reis om de doelen die de deelnemers hebben, samen te bereiken. De context van 'Buitenplaats de Poel' zorgt voor rust en veiligheid om deze ontwikkeling aan te kunnen gaan. Meelopen in dit proces en daarbij naast de deelnemers kunnen staan, is altijd weer een feestje. 

Patrick Hamers

Graag laat ik jou zien dat het oké is om kind te zijn. Wanneer de wereld soms te ingewikkeld lijkt te worden, kom ik naast jou lopen om samen te proberen wat meer duidelijkheid te vinden. Dit gepaard met veel enthousiasme, humor en op spelenderwijs onderzoeken wie jij bent, waar je kwetsbaar bent en waar je krachten liggen, vatten samen hoe ik mijn begeleiding vorm geef. In alle rust en veiligheid gewoon even kind zijn, dat wil ik graag meegeven.

Marja van de Schepop - Biesterbos

Ik woon en werk op Buitenplaats de Poel. Samen met mijn zus Anja voelen we ons betrokken bij de deelnemers jong en oud die bij ons op visite komen. Onze werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen bij de ouderenzorg en de begeleiding van jongeren als vakspecialisten voor de dierverzorging paardrijden en creatieve textiele werkvromen.

Anja van de Schepop - Biesterbos

Ik woon en werk op Buitenplaats de Poel. Samen met mijn zus Marja voelen we ons betrokken bij de deelnemers jong en oud die bij ons op visite komen. Onze werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen bij de ouderenzorg en de begeleiding van jongeren als vakspecialisten voor de dierverzorging paardrijden en creatieve textiele werkvromen.

Kim Schutte

Mijn ervaringen als leerkracht en orthopedagoge in het basisonderwijs en als trainer bij Stichting Kanjertraining komen goed van pas bij het begeleiden van kinderen en ouders op Buitenplaats De Poel. Naast het werken in mijn eigen praktijk is het geweldig om in dit mooie team mijn steentje bij te mogen dragen. Soms hebben ervaringen in ons leven en de ‘verhalen’ die anderen en wijzelf zijn gaan vertellen over wie we zijn het behoorlijk ingewikkeld gemaakt. Graag help ik ouders en kinderen weer ont-wikkelen. Alle beperkende overtuigingen over jezelf en de ander loslaten en weer gaan leven zoals je bedoeld bent. Vrij en liefdevol. Jezelf weer herinneren wie je bent, ten diepste. En zo je kracht en schoonheid weer ontdekken. Dat geeft energie en levenskracht en niet te vergeten: plezier! Leef naar je verlangen, je bent welkom!

Henry Berends

Ik ben sinds begin jaren 80 van de vorige eeuw werkzaam in de zorg. Eerst op de groepen binnen een instelling voor mensen met een beperking en later als sociotherapeut binnen de TBS. Anders zijn normaliseren. Met het gezin een gezinshuis voor jonge jeugd (4-14-jarigen) runnen gaf de ‘geplaatste kinderen’ de mogelijkheid zo ‘normaal’ mogelijk op te groeien. Het werken bij de Jeugdreclassering en de Reclassering Nederland hebben mijn kennis over het strafrecht en alles wat met rechtbankzaken te maken heeft vergroot. In jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep heb ik met name het coachend leidinggeven en het managen ontwikkeld, waarbij passie voor mensen en voor het resultaat centraal stond.

Peter Schmidt

Voor mij begint ontwikkeling met zelfkennis en acceptatie. Wat kan ik wel is een hele belangrijke vraag. Ik heb ervaring in het werken met jongeren met gedragsproblematiek. Dit doe ik zowel in individueel verband als in groepsverband. De activerende middelen die ik hierbij hanteer zijn scholing en werk. Net als ieder ander mens halen jongeren met moeilijk verstaanbaar gedrag heel veel plezier, status, waardering, enz… uit een passende werkplek. Het doel van mij in het werken met deze jongeren is hen voor te bereiden op een zo passend mogelijke werkplek waardoor maximale participatie mogelijk wordt gemaakt. Binnen ‘Buitenplaats de Poel’ is het naar mijn idee belangrijk dat deelnemers er mogen zijn en dat er blijvende verbindingen tot stand worden gebracht tussen deelnemers en werkgevers of deelnemers en de 'nieuwe' mantelzorgers. De activiteiten die ik begeleid bestaan voornamelijk uit het onderhouden van de groen ruimte en het individueel begeleiden van jongeren richting een sportclub.

Tim van 't Erve

Ik vind dat de cliënt de regie moet krijgen over zijn of haar eigen leven, dit alles binnen gepaste kaders. Door de cliënt eigen keuzes te laten maken en bewust te laten worden van zijn mogelijkheden, begint zijn ontwikkeling en zelfontplooiing. Elk individu heeft zijn eigen kader van ontwikkeling en is verschillend van een ander. De cliënt gaat vanaf nu zijn eigen keuzes maken en regie nemen over zijn eigen leven. Tijdens de keuzes die de cliënt maakt is mijn werkstijl motiverend, ondersteunend en gericht op de ontwikkeling van de cliënt. Het uiteindelijke doel is om de cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de huidige maatschappij.

Jeanette Sarink

Ik vind "Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd." Dit is ook wat ik de uitdraging vind in mijn werk. Je kunt door middel van plezier hebben en maken veel bereiken met de kinderen. Ook dingen die je minder goed kunt, kunnen de moeite waard zijn en/of worden. Vanuit mijn werkervaring is het werken met jongeren die moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen een uitdaging die mij blijft boeien. Mijn werkstijl wordt gekenmerkt door samen plezier te maken, samen nieuwe uitdagingen aan te gaan, coachend en activerend.

Maik Weultjes

Mijn naam is Maik Weultjes. Ik heb ervaring in het werken met jongeren/ouderen met een gedragsproblematiek. Dit doe ik zowel individueel als in groepsverband. Ik werk vanuit mijn eigen levenservaring waarbij humor, ondersteunen/motiveren en zelfontwikkeling/zelfontplooiing essentiële onderwerpen zijn die terug te vinden zijn in mijn begeleidingsstijl. Ik sta naast de deelnemer ik begrijp zijn leefwereld. Dat is mijn vertrekpunt. Hierdoor behaal veel resultaat en voor de deelnemer levert dit veel positieve ervaringen op. Samen dingen ondernemen en verkennen waarbij ik het belangrijk vind te kijken naar wat een deelnemer kan. Hoe hij/zij zijn grenzen stelt en verlegt zodat er een veilig leef-, werk- en ontwikkelklimaat ontstaat.

Sandra Knol

Ik ben als orthopedagoog betrokken bij Buitenplaats de Poel. Als orthopedagoog heb ik een adviserende en ondersteunende rol. In mijn werk vind ik het belangrijk om het kind centraal stellen. Wat wil een kind, wat vindt een kind leuk om te doen en wat zijn sterke kanten van een kind? Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Een kind neemt zijn systeem en zijn omgeving mee. Als orthopedagoog kan ik vanaf een afstand een probleem of moeilijke situatie vanuit verschillende invalshoeken benaderen. In deze zoektocht is naar mijn mening de samenwerking met de jongere/het kind, zijn systeem en de begeleiders van Buitenplaats de Poel essentieel.

Youri Alferink

In mijn werk probeer ik de deelnemers die ik begeleid zoveel mogelijk te motiveren om hun eigen grenzen op te zoeken en om hiermee om te leren gaan, zelf kunnen aangeven waar je grens ligt. Met als uitwerking dat er een stijgende lijn in de centrale ontwikkeling zou ontstaan. Ik vind het ook belangrijk dat een deelnemer zo goed mogelijk kan functioneren in de maatschappij en probeer hier mijn begeleidingsstijl op aan te passen. Daarnaast is zelf keuzes kunnen maken ook voor mij belangrijk en voor de deelnemers die ik begeleid, bedenken wat je zelf nou echt wilt en waardoor je dit wilt. Bekijk zoveel mogelijk alles van de positieve kant, elke tegenslag brengt ook weer positieve dingen met zich mee.

Top